Popis

Kvetinový gurmán Embry Periwinkle & Iris sa otvára žiarivým vchodom, pretože zmesi Bergamot a Violet Petals sa miešajú s jemným kvetinovým srdcom Periwinkle a Iris. Vanilka a benzín vytvárajú pocit komfortu a závislosti na základni vône.

Vyrobené v Spojených štátoch

© COTY Inc

Varovanie

Vyvarujte sa postriekaniu očí. Obsah pod tlakom. Neprepichujte ani nespaľujte nádobu. Neskladujte pri teplote nad 120 ° C / 50 ° C. Neumiestňujte ho do horúcej vody ani do blízkosti radiátorov, kachlí alebo iných zdrojov tepla. Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte iba podľa pokynov. Úmyselné zneužitie úmyselným sústredením a vdýchnutím obsahu môže byť škodlivé alebo smrteľné. Horľavý do sucha. Nepoužívajte v blízkosti ohňa, plameňa alebo tepla. Neaplikovať na poškodenú alebo podráždenú pokožku. Ak sa vyrážka vyvinie, prestaňte používať. Nie na intímnu hygienu.